Dopis vládě, MERO, Unipetrol

Na podzim 2022 jsme napsali dopis ohledně snížení dodávek ruské ropy. Dopis byl sestaven na základě rešerše z dostupných zdrojů. Adresáty byl státní podnik MERO, vláda ČR a Unipetrol. Zde si můžete přečíst Odpovědi MERO a Odpověď vlády. Od Unipetrolu reakci nemáme – z rozhovorů v médiích ale přibližně známe jejich pozici.

Dopis NE ruské ropě

Občanská výzva k rychlejšímu využití kapacit ropovodu TAL na úkor dovozu ruské ropy

Vážení představitelé vlády České republiky, společností MERO a Unipetrol,

jsme neformální skupina občanů a obracíme se na Vás v souvislosti se současnou válkou Ruska proti Ukrajině. Jednou z nejúčinnějších cest k zastavení ruských válečných zločinů je snižování plateb za fosilní paliva. Tyto příjmy totiž plynou přímo na podporu režimu v Kremlu.

Jsme si vědomi, že na plnou náhradu ruské ropy dostala Česká republika dvouletou výjimku vzhledem k nutnosti technických úprav na transalpinském ropovodu TAL.(1) Zároveň ale víme, že ropovod TAL dostal v červenci 2022 povolení pro první navýšení kapacity přepravy – s okamžitou platností.(2) Děkujeme za úspěšné úsilí v tomto směru! Toto navýšení sice ještě nestačí k plné náhradě ropovodu Družba pro Českou republiku, ale již teď by mohlo zajistit významné snížení podílu ruské ropy. Odhaduje se, že by takto mohlo přitéci 1,5 až 2 miliony tun “neruské” ropy ročně navíc.(3) Celková hmotnost ruské ropy dovezené do ČR v roce 2021 přitom byla 3,4 mil. tun.(4) Tím pádem by tato náhrada ruské ropy byla dalším významným českým příspěvkem k ukončení války – ekonomickým i symbolickým.

Z veřejných zdrojů bohužel plyne, že zatím má tato dodatečná kapacita ropovodu TAL sloužit jen jako záloha pro případ výpadku dodávek z Ruska.(5) Chtěli bychom proto vyzvat k co nejdřívějšímu využití zmíněné kapacity k náhradě ruské ropy. Je nám jasné, že dovoz sirnaté ropy tímto ropovodem s sebou nese jisté dodatečné náklady a úsilí, ale každá koruna, která nedojde ke zločinnému ruskému režimu, má obrovskou cenu pro lidské životy, Ukrajinu i pro naši vlastní bezpečnost.

Je možné, že na zvýšených dodávkách neruské ropy v nejkratším možném horizontu se již pracuje, ale ve veřejných zdrojích jsme to nedohledali. Budeme tedy rádi za jakoukoliv informaci v tomto ohledu. 

S pozdravem

Seznam signatářů:

Michal Majzner, projektový koordinátor

Lucie Javůrková, neziskový sektor

Václav Čapek, analytik

Zuzana Böhmová, redaktorka

Kateřina Šírová, speciální pedagog

Dan Svoboda, bankéř

Publikace výzvy:

Výzva bude zveřejněna na webu platformy https://obcanskyrozcestnik.cz který sdružuje neformální skupinu lidí s nejrůznějšími aktivitami v občanské oblasti – v poslední době především na pomoc napadené Ukrajině.

Seznam zdrojů informací:

  1. https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3496278-summit-eu-se-shodl-na-embargu-ktere-se-dotkne-vetsiny 
  2. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/analytici-zvyseni-kapacity-ropovodu-tal-odpouta-cr-od-zavislosti-na-ruske-rope/2231423
  3. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2022/vlada-pokracuje-v-posilovani-energeticke-48167 
  4. https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/ropa-ropne-produkty/statistika-dovozu-ropy-do-cr–259953/ 
  5. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bavorsko-povoli-zvyseni-kapacity-ropovodu-tal-o-17-procent-o/r~8d280cb8037011ed8c6f0cc47ab5f122/