Odpověď z úřadu vlády ČR

NE ruské ropě – odpověď na naši výzvu od úřadu vlády:

Úřadu vlády ČR bylo doručeno Vaše elektronické podání s výzvou k co nejdřívějšímu navýšení a využití kapacity ropovodu TAL s cílem maximální substituce dodávek ropy z Ruské federace.

Můžeme Vás ujistit, že vláda ČR vyvíjí enormní úsilí s cílem dosáhnout maximální nezávislosti na dodávkách energií (mimo jiné ropy a ropných produktů) z Ruské federace. V červenci se podařilo zvýšit kapacitu TAL. Díky aktivitě vlády a jednáním s klíčovými partnery na nejvyšší úrovni se podařilo zvýšit celkovou kapacitu ropovodu TAL na úroveň zhruba poloviny současných dodávek z ropovodu Družba do ČR.

Před intervencí současné vlády byla kapacita TAL pro dodávky do ČR mezi 3–4 mil. tun ropy ročně. Vládě se podařilo zajistit využití maximálního výkonu systému, což je právě v době energetické krize klíčové, protože v ročním úhrnu přinese zvýšení kapacity TAL 1,5–2 mil. tun dodatečného přepravního objemu, který by ČR v případě výpadků dodávek ropovodu Družba mohla využít.

Toto navýšení ale bylo jen prvním krokem, aktivita vlády, jak i Vy považujete za důležité, pokračuje. ČR, která je stoprocentním vlastníkem společnosti MERO, usiluje prostřednictvím této strategické společnosti o provedení strategické intenzifikace ropovodu TAL, aby od roku 2024 bylo možno zcela nahradit dodávky přes ropovod Družba a zajistit si plnohodnotné zásobování přes ropovod TAL. Nově vydané provozní povolení je již koncipované tak, aby po dokončení technických opatření bylo možné navýšit čerpání přes ropovod TAL, a to až na požadovaných 7–8
mil. tun ročně do ČR.

Konkrétní naplňování strategií pro splnění tohoto cíle co nejrychlejšího odpoutání se od energetické závislosti na Ruské federaci řeší gesčně Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to včetně problematiky využití ropovodu TAL, zmiňované ve Vaší výzvě. Dovolujeme si proto postoupit Váš dopis k řešení v případě dalších dostupných informací, které by pro Vás mohly být zajímavé, resortu MPO.