Odpověď společnosti MERO

O společnosti: „MERO ČR, a.s., (MEzinárodní ROpovody) je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy u Nelahozevsi, kde společnost vybudovala celkem 17 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1 675 000 m3.“ Zdroj: https://mero.cz/

MERO nám velmi rychle poslalo odpověď na náš dopis:

Společnost MERO nepřetržitě intenzivně pracuje na zajištění dostatečných přepravních kapacit na ropovodu TAL, tak jak je uvedeno ve Vámi zaslaném dopise a jak bylo prezentováno v médiích. Dokončení intenzifikace ropovodu TAL je nezbytnou a klíčovou podmínkou pro úplnou diverzifikaci dodávek ropy do ČR.

MERO neovlivňuje jaký konkrétní typ ropy se bude přepravovat. Vlastní nákup ropy je zajišťován ze strany vlastníka tuzemských rafinérií. Role naší společnosti spočívá v zabezpečení přepravy ropy na území ČR prostřednictvím ropovodů Družba a IKL.